segunda-feira, 25 de outubro de 2010

мєηsαgєм þαrα σs αмigσs     ५हჱ५ह

мєηsαgєм þαrα σs αмigσs
५हჱ५ह
αмigσs
þσµcσs σµ мµiтσs
αмαđσs.
ємαrαηhαđσs ηαs fiвrαs
đσ мєµ cσrαçãσ.
५हჱ५ह
єsqµєcê-lσs,
ηµηcα!
Sєriα σ мєsмσ
qµє мє ηєgαr σ αr.
тσđσs þrєgαđσs, cσlαđσs
ησ мєµ sєr.५हჱ५ह

αþєsαr đσs мєµs đєfєiтσs
σs αмigσs ηãσ αвαηđσηαм,
cσηтiηµαм α chєgαr...
५हჱ५ह
αмσr iηcσηđiciσηαl þσr тσđσs
đєsєjσ đє мє đσαr sємþrє,
đє єsтαr тαмвéм, єм sєµs
cσrαçõєs às vєzєs sσliтάriσs,
σµтrαs αlєgrєs, σтiмisтαs!

Qµє đєµs σs αвєηçσє,
ilµмiηє є rєαlizє sєµs sσηhσs.
αмigσs Irмãσs५हჱ५ह
þαrα sємþrє αмigσs

Nenhum comentário:

Postar um comentário